đăng ký lái thử

Thông tin xe:

Thông tin khách hàng:

    FORESTER 2.0 i-S EyeSight

    Do một số lý do khách quan, thông tin xe và ngày lái thử có thể thay đổi, vui lòng kiểm tra email và nhận điện thoại của nhân viên tư vấn để có lịch hẹn chính xác nhất.

    Cảm ơn quý khách !